Agence Driemo - De Panne

NIEUWS

Woning als beroepskosten voor vennootschap

Kosten om de bedrijfsleider te bezoldigen met een appartement zijn aftrekbaar voor de vennootschap


Recente arresten van het Hof van Cassatie vergroten volgens fiscalisten de mogelijkheden om belastingen te optimaliseren. Vennootschappen mogen kosten inbrengen zonder een band met hun hoofdactiviteit.

‘Een doorn in het oog van de fiscus’, noemt advocaat Mark Delanote, professor aan de UGent en de VUB en bestuurder van de Belgian Association of Tax Lawyers, een recent aantal arresten van het Hof van Cassatie, waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws berichtten.
De arresten van 12 juni 2015 komen erop neer dat wanneer een vennootschap verrichtingen doet die buiten haar maatschappelijk doel vallen, de opbrengsten die ze daaruit haalt toch belastbaar zijn, en de kosten ook aftrekbaar.
Zo’n typische verrichting is de aankoop van een woning, om die ter beschikking te stellen van de bedrijfsleider van de vennootschap. Als het pakweg om een apotheek- of doktersvennootschap gaat, valt de aankoop van een woning niet onder het maatschappelijk doel.
Tot nu was het feit dat dit buiten het maatschappelijk doel viel voor de fiscus hét argument om te stellen dat de kosten voor het verwerven en het onderhouden van de woning niet aftrekbaar waren voor de vennootschap. Dat haalt Cassatie onderuit: er hoeft geen band te zijn met het maatschappelijk doel. ‘Het Hof komt terug op zijn vroegere rechtspraak’, staat in de arresten.
De Morgen haalt een appartement aan zee of een bedrijfswagen aan, die bijvoorbeeld een dokter via een vennootschap aankoopt.

Volgens Delanote is er juridisch geen reden om een onderscheid te maken tussen de hoofdverblijfplaats en een tweede verblijf. ‘Cassatie had overigens een bezoldigingstheorie ontwikkeld: de kosten die een vennootschap maakt voor de bezoldiging van haar bestuurders zijn aftrekbaar. Het is niet zo vreemd dat een deel van die bezoldiging in natura is, bijvoorbeeld door een woning of wagen ter beschikking te stellen, of zelfs een tweede woning.’
De toetsing door de fiscus of de gemaakte kosten stroken met het maatschappelijk doel is ongedaan gemaakt. Zo zal het niet langer vereist zijn dat de woning ook effectief dienstig is om het maatschappelijk doel van de vennootschap te realiseren. De fiscus kan wel nagaan of geen ‘kennelijk overdreven kosten’ werden gemaakt en of er sprake is van ‘liberaliteiten’. ‘Als het gaat om een volledig passieve vennootschap zonder enig inkomen van een gepensioneerde dokter kan de fiscus de gemaakte kosten nog steeds aanvechten’, stipt Delanote aan.

Volgens Delanote is de fiscus een belangrijk aanvalswapen uit handen genomen tegen vruchtgebruikconstructies. Daarbij koopt de bedrijfsleider als privépersoon de naakte eigendom van een pand, en de vennootschap koopt het vruchtgebruik, om dat ter beschikking te stellen aan de bedrijfsleider. Ook hier riep de fiscus in dat een dergelijke aankoop door de vennootschap buiten haar maatschappelijk doel viel.
‘De impact van de arresten is groot op de lopende zaken van de fiscus’, zegt fiscalist Michel Maus in De Morgen. ‘Maar in principe kunnen mensen de staat ook aanklagen omdat hij de eigen wetgeving in het verleden verkeerd interpreteerde.’
Bij de FOD Financiën onderzoekt men de arresten, net als op het kabinet van de minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), en acht men het tot nader order niet nodig om een circulaire te schrijven. ‘Alle kosten om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden, zijn aftrekbaar, zegt Cassatie’, concludeert woordvoerder Francis Adyns. Het voorbeeld van de dokter die het appartement aan zee inbrengt als beroepskosten noemt hij overtrokken. ‘Hoeveel dokters hebben een vennootschap? In de personenbelasting wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen privékosten en beroepskosten met een professioneel karakter.’

Bron: Tijd

Agence Driemo biedt u het beste in de Panne !

Top